Безкоштовна вища освіта в Україні

Міністерство освіти і науки України повідомило про те, що з метою задоволення освітніх потреб закордонних українців, які проживають за межами України,  на 2018 рік для зазначених осіб виділено квоти на навчання у закладах вищої освіти України, підпорядкованих МОН, за рахунок коштів державного бюджету України (умови виділення квот додаються у додатку№1).

Вимоги МОН України до документів, які кандидати на навчання мають подати МОН до 1 травня 2018 року (за формою згідно із додатком №2):
1)    окремий аркуш з переліком всіх документів, зібраних у справи;

2)    анкета встановленого зразка, заповнена друкованими літерами з фотокарткою, прикріпленою у правому верхньому куті анкети (додаток №3);

3)    копії сторінок паспорта з зазначенням громадянства та прописки (за наявності);

4)    копія посвідчення закордонного українця;

5)    копія документа про освіту із зазначенням предметів, що вивчалися, та оцінками (балами) (учні шкіл надають довідку зі школи про навчання у випускному класі з оцінками за півріччя, завірену директором);

6)    лист-рекомендація українського національного культурного товариства (за наявності);

7)    згода на збір та обробку персональних даних (додаток №4).

 

Звертаємо увагу тих представників закордонного українства, які бажають скористатися пропозицією МОН, однак на сьогодні не мають офіційного статусу закордонного українця і не документовані відповідним посвідченням, про необхідність завчасного подання заяви щодо отримання статусу закордонного українця до Національної комісії з питань закордонних українців з урахуванням того, що термін розгляду таких звернень складає до 90 днів і ще, як мінімум, 30 днів необхідно для друку посвідчення (узгодження ціни на виготовлення посвідчення, укладення договору на друк, безпосереднє виготовлення посвідчення).