Тимчасовий консульський облік

Громадяни України, які на законних підставах тимчасово (понад три місяці) перебувають за кордоном, можуть бути прийняті на тимчасовий консульський облік у відповідній закордонній дипломатичній установі України на термін, зазначений у виданому компетентними органами іноземної держави дозволі, що дає право на проживання в цій іноземній державі (віза, посвідка тощо).

При прийнятті на тимчасовий консульський облік громадянин України подає:

1. заяву (форма заявизразок заповнення);
2. заповнену облікову картку громадянина України, який тимчасово перебуває за кордоном (форма карткизразок заповнення);
3. паспортний документ або проїзний документ дитини;
4. копії сторінок паспортного документа або проїзного документа дитини з написами і відомостями про пред’явника документа;
5. оригінал і копію виданого компетентними органами іноземної держави дозволу, що дає право на проживання в цій іноземній державі (оригінал такого дозволу обов’язково повертається заявнику);
6. фотокартку розміром 35 х 45 мм.

У разі звернення про прийняття на тимчасовий консульський облік законним представником, окрім зазначених документів, подаються оригінал та копія документа, що посвідчує особу та повноваження законного представника (оригінал зазначених документів обов’язково повертається заявнику).

При прийнятті на тимчасовий консульський облік дитини віком до 16 років заява про прийняття такої дитини на облік та облікова картка на неї заповнюються одним з батьків (законним представником). У разі відсутності у дитини власного паспортного документа або проїзного документа дитини до її облікової картки додаються копії сторінок паспортних документів батьків (законних представників) з написами і відомостями про пред’явника документа та відомостями про дитину.

У проїзному документі дитини або паспортному документі громадянина України, який планує перебувати за кордоном тимчасово, але терміном більше ніж три місяці, проставляються штамп «Прийнятий на тимчасовий консульський облік в ….. з …..до …….», дата, підпис консульської посадової особи та мала гербова печатка.

За прийняття на тимчасовий консульський облік консульський збір не стягується.

За бажанням громадян України, які прибули до іноземної держави з метою короткострокового (до трьох місяців) перебування, ЗДУ здійснюється їх облік шляхом внесення відповідних даних до журналу обліку громадян України, які прибули до іноземної держави з метою короткострокового (до трьох місяців) перебування. При цьому ніяких відміток у проїзному документі дитини або паспортному документі цих громадян не проставляється.

У разі необхідності постановки на консульський облік шляхом надсилання документів поштою громадянин надсилає до Посольства наступний пакет документів:

  • Чинний паспорт громадянина України для виїзду за кордон (ОРИГІНАЛ, до якого має проставлятись штамп про взяття на консульський облік);
  • Копію свідоцтва про народження та/або внутрішнього паспорту громадянина України;
  • Заповнені та підписані заява та облікова картка (додаються);
  • 1 кольорова фотокартка стандартного паспортного зразка (3.5 на 4.5 сантиметри);
  • Копія чинного дозволу на проживання громадянина України на території Люксембургу.

Мінімальний термін постановки на консульський облік – 3 місяці, прохання врахувати терміни дії паспорту та дозволу на проживання при відправці.

У разі невідповідності термінів дії документів встановленим вимогам, постановка на консульський облік ВЧИНЕНА НЕ БУДЕ і громадянину повернеться пакет документів БЕЗ РОЗГЛЯДУ.

Для отримання паспорту поштою назад на адресу проживання, громадянин вкладає в конверт додатковий ПІДПИСАНИЙ ТА ОПЛАЧЕНИЙ конверт для направлення листа Посольством реєстраційною поштою.

Принагідно інформуємо, що Посольство НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ у разі втрати документів (включно з оригіналом закордонного паспорту) люксембурзькою/бельгійською поштовою службою, оскільки громадянин направляє їх за власним бажанням та на свій власний ризик.

З повагою, Консульський відділ Посольства України в Королівстві Бельгія.